Grundtvig, N. F. S. Hvi er dine Klæder saa røde

No. 227. *)

Hvi er dine Klæder saa røde!
Det Omkvæd fløi Herren imøde
Fra alle de himmelske Chor,
Da Vagten fra Himmelborgs-Tinden
Ham skued med Rose paa Kinden
Opfare til Himmels fra Jord!

Hvi er dine Klæder saa røde!
Saa Englene raabde imøde
Guds Søn i Hans Menneske-Dragl,
Da Han, efter endte Storværker,
Med Legem og Lidelses-Mærker,
Indgik til den himmelske Pragt!

*