Grundtvig, N. F. S. Hører I, Tyrannen byder

No . 188. *)

Hører I, Tyrannen byder,
Davids Huus skal svare Skat!
Svaghed Over-Magten lyder,
Septret Juda har forladt;
Men den Skat, Marie bar,
Vægtig til Gienløsning var,
Styrted og Tyranners Throner!
Det var Christus , vor Forsoner!

Just da Herrens Arv maa klage:
Trældoms Aag er Sjælen svart,
Rinder op i vore Dage
Friheds Lys med Jesus klart,
Som en Jule-Dag fuldskiøn,
Natlig født med Møens Søn!
Folket Jule-Morgen kiender!
Den i Møde Hjertet brænder!

I Herberget der var Trængsel,
Hvor Guds Søn til Verden kom;
Hjerte med den dybe Længsel!
Giv Ham i dit Kammer Rum!
Fattig fødes, svøbes Han,
Alle Sjæles Frelser-Mand;
Mød med Fattigdom i Aanden!
Naadens Rigdom er for Haanden!

Hyrder! I som vogted Hjorden
I det klare Maane-Skin,
Hørde Himlens Ridder-Orden
Synge Jule-Festen ind!
Skal dog ikke jeg engang

* 390

Ogsaa høre Engle-Sang,
Og i Himmel-Aander s Kiæde
Finde salig Jule-Glæde!

Jo, min Frelser! denne Glæde
Er i Dag og blevet min!
I vor Dragt Du Dig lod klæde,
Kun for os at skænke din!
Derfor, meer end Engle lig,
Frelser! jeg skal ligne Dig,
Dele med Dig Fryd og Ære,
Naar Dig love Himlens Hære!

Tak, o Tak fra lave Stade,
Du som i det Høie boer!
Fred paa Jorden! Olje-Blade
Trindt om Ærens Krone groer!
I os Smaa fra Jule-Dag
Har Gud Fader Velbehag!
Ham og Dig og Aanden være
Lov og Tak og evig Ære!