Grundtvig, N. F. S. Frygter ikke! thi Fryd jeg bringer

No. 199 .

Frygter ikke! thi Fryd jeg bringer,
Sanddru forkynder Glæde stor,
Folket at times trindt paa Jord!
Rygtet farer paa Engle-Vinger:
Han, som giør evig sjæleglad,
Jesus er født i Davids Stad!

Hyrder! har I min Røst fornummet,
Mærker da vel det Kiende-Tegn:
Under hver Julens Himmel-Egn
Barnet ligger i Krybbe-Rummet!
Seer i den Lille Herren stor,
Stemmer saa i med Engle-Chor!

Ære være nu, i det Høie,
Fader og Søn og Hellig-Aand,
Eet i Fuldkommenhedens Baand!
Fred paa Jorden med al dens Møie!
411 Trods alle Taarer Livets Lyst,
Glæde og Fryd i Mande-Bryst!