Grundtvig, N. F. S. Menneske-Bolig

No. 224. *)

Menneske-Bolig!
Bæve du maatte, da Frelseren døde;
Men i Opstandelsens Morgen-Røde
Da blev du rolig!
Ja, ved Opstandelsens levende Ord,
Blev du beroliget, Jord,
Der, hvor du bæved saalænge med Smerte,
Dybt i det blødende Hjerte!
Halleluja!