Grundtvig, N. F. S. Trods den beseiglede Steen

No. 111 . *)

Trods den beseiglede Steen,
Trods alle Spyde og Skjolde,

* 264

Hvormed de Kæmper saa bolde
Vogted den Helliges Been,
Christus opstod af sin Grav,
Dødninger Livet Han gav,
Derfor de Himmelske alle
Ham den Livsalige kalde;
Saa giør hver Menneske-Tunge,
Alle med Glæden vi sjunge:
Jesus! mod Døden vort Skjold!
Ære fra Old og til Old
Med din Opstandelse bold!
Ære, vi sjunge tillige,
Menneske-Ven! med dit Rige!