Grundtvig, N. F. S. Engelen som Lynet

No. 221. *)

Engelen som Lynet,
Frygtelig for Synet,
Havde Ord at tale
Alt som Dugg i Dale,
Sagde: Kvinder fromme!
I med Salver komme,
Søge blandt de Døde
Livets Morgen-Røde;
Hulen Han forlod,
Herlig Han opstod!
Døden for Ham rømde,
Gravene Han tømde,
Den Udødelige
I de Dødes Rige!
Siger: det er stort,
Hvad vor Gud har gjort,
Adams faldne Kiøn
Reiste nu Guds Søn!

*