Grundtvig, N. F. S. Nu syng for Herren Psalmer ny

No. 377. *)

Nu syng for Herren Psalmer ny,
Af Hjertens Grund syng høit i Sky!
Paa Aandens Fest, i Hjertets Ruus,
Med Lovsang fylder Herrens Huus!

Os sender fra Guds Høire-Haand
Nu Frelseren den Hellig-Aand ,
Som giver Ordet Ild og Røst,
Og giver Hjertet evig Trøst!

Af Ham faaer Troen Liv og Kraft,
Han er det sande Vintræes Saft,
Taalmodigheds og Trøstens Gud,
Han giver Haab, som holder ud!

Thi lover høit vor Herre kiær,
I Kiødet fjern, i Aanden nær!
Lovsynger Ham paa Jorden saa,
At det i Himlen høres maa!