Grundtvig, N. F. S. Til vor Forsamlings Paulun

No. 336 . *)

Til vor Forsamlings Paulun
Komme Enhver, som Livet har kiær,
Høre den store Basun,
Skue den Soel, der omvanker
Ligesaavidt som Guds Tanker,
Favne det levendegiørende Ord:
Himlenes Himle i Hytter af Jord!

Her er, med Liv og med Aand,
Ypperlig Daad, og Saligheds Raad,
Her er Fuldkommenheds Baand,
Sole saamange som Stjerner,
Hjerter oplyste som Hjerner,
Her er det levendegiørende Ord:
Himlenes Himle i Hytter af Jord!

Her i Paulunet for Gud
Opfriskes Alt, af Jordens Salt,
Her springer Livs-Træet ud,
Bær, hvor sig Livs-Strømmen bugter,
Og paradisiske Frugter!

* 602

Her er det levendegiørende Ord:
Himlenes Himle i Hytler af Jord!

I som forkynde Guds Ord,
Frelseren sand, saa vide om Land,
Kiækt i Apostlernes Spor!
Tjener vor Herre med Glæde!
Trøster dem alle, som græde!
Lyser med levendegiørende Ord
Herrens Velsignelse, Freden, paa Jord!

Seer til den evige Løn,
I, som med Ild udtrykke kun vil
Hvad I har hørt af Guds Søn!
Kongelig Han, naar det kvelder,
Off'ret med Krandsen giengiælder,
I Sig, det levendegiørende Ord,
Samler de Tunger, Ham tjende paa Jord!

Herlighed, Glands over Glands,
Solstraale-Pragt og Saligheds Dragt,
Kaldes Guds Helgenes Krands,
Og, triumferer, I Præster!
Tjeneren er som hans Mester,
Tungen i Himmel som Tungen paa Jord
Eet med det levendegiørende Ord!