Grundtvig, N. F. S. Nu Bod vi fik for Synd og Død

No. 189 . *)

Nu Bod vi fik for Synd og Død,
Med Engle vi istemme:
Os er i Dag en Frelser fød!
Hans Navn vi ei kan glemme!
En Fader har og vi nu der,
Hvor liflig sjunger Himlens Hær!
Guds Søn er nu vor Broder!
Hans Himmel er vort Fædre-Land,
Hans Aand vor Fred og Trøster-Mand;
Hans Kirke er vor Moder!

*