Grundtvig, N. F. S. Lad det klinge sødt i Sky

No. 166 . **)

Lad det klinge sødt i Sky:
Længe leve Kongen ny,
Zions Konge, barnebly!
Nu er skeet til Jordens Held
Hvad os meldte Gabriel!
Eia, Eia!
Født er Herren af en Mø!

* * 358

Vi ei fødes til at døe!
Gud med os, Immanuel!

Synger med os, alle Smaa!
Børn i Vugge! stammer paa
Hvad selv Engle knap forstaae!
Nu er skeet til Jordens Held
Hvad os meldte Gabriel!
Eia, Eia!
Født er Herren af en Mø!
Vi ei fødes til at døe!
Gud med os, Immanuel!

Lad det spørges trindt om Land:
Født er os en Frelser-Mand,
Jesus Christus hedder Han!
Nu er skeet til Jordens Held
Hvad os meldte Gabriel!
Eia, Eia!
Født er Herren af en Mø!
Vi ei fødes til at døe!
Gud med os, Immanuel!