Grundtvig, N. F. S. O himmelske Udsigt fra Kirke-Bjerg

No. 373. *)

O himmelske Udsigt fra Kirke-Bjerg!
Du rækker til Saligheds-Byen,
Og Døden, han er kun en liden Dværg
Mod Kæmpen histoppe i Skyen!

Den Kæmpe ledsager mig i min Grav,
Af Kiærlighed kan ikke andet,
I Badet vi gjorde Fostbroderskab,
Og Blod vi har visselig blandet!

Naar Dværgen det seer, at vi følges ad,
Han synker med Hyl i Afgrunden,

* 636

I Løngangen vandrer jeg sjæleglad
Med Kæmpen til Paradis-Lunden!

Mit Støv sig udhviler i Ro og Mag,
For Kors over Knoklerne svæver,
Det reiser sig klart paa den yderste Dag,
I Sky sig til Frelseren hæver!