Grundtvig, N. F. S. I Dag med Haand og Mund til Giæst

No. 371. *)

I Dag med Haand og Mund til Giæst
Os Himlens Konge byder,
Det er ved Jesu Kronings-Fest
Den Ære Støvet nyder!

Min Sjæl, lad staae ved Bjergets Fod,
Lad fare Nærings-Sorgen,
Og troe: sit eget Kiød og Blod
Ei glemmer Gud i Morgen!

Ved Kongens Bord, til Lykke din,
Du drager Himmel-Aande,
Og ved Hans Christitaare-Viin
Du glemmer al din Vaande!

Nu, Tro og Haab og Kiærlighed,
Opvaagner! Røsten kalder,
Tiltænkt mig Kongen har, jeg veed,
En Krands, som ei affalder!