Grundtvig, N. F. S. Vor Frelser opstod fra de Døde

No. 255. *)

Vor Frelser opstod fra de Døde,
Vor Herre til Himmels opfoer,
Fordærvelsens Hjem er lagt øde,
Gienfødt er den frugtbare Jord!

Triumphen, o, hvor den er fager!
Hvor det er et lysteligt Syn:
Paa Solstraale-Karmen Han ager,
Guds Engle Ham følge som Lyn!

I skyhøie Toner de sjunge:
Opspringer, I Porte, paa Stand!

* 485

Thi her ager Herligheds Konge,
Med Byttet fra Dødninge-Land!

Hvem er vel den Herligheds Konge,
Som iler til Faderens Favn?
Det Himlen og Jorden udsjunge,
Sig bøier hvert Knæ i Hans Navn!

Hans Navn skal de Diende lære,
Og Oldinger prise i Bøn,
Thi Herren til Faderens Ære
Er Jesus , er Menneskens Søn!