Grundtvig, N. F. S. Lyse Morgen er oprunden

No. 299 . *)

Lyse Morgen er oprunden,
Endt er Verdens-Dødens Nat,
See, i Paaske-Morgenstunden
Solen har sin Grav forladt!
Hæv dig, Aand, med Priis til Gud!
Gak fra Dødens Skygger ud!
Drag mod Øst til Urte-Haven!
Følg med Kvinderne til Graven!

Salve vil de Herren bringe,
Vil Ham ære i Hans Grav,
Medens skjulte Hymner klinge
Giennem Himmel, Jord og Hav!**)
Gravens Steen er stor og svær,
Den opløfter Ingen her,

* * 553

O, men see, den er borttagen,
Graven skinner lys som Dagen!

Englen i de hvide Klæder
Lyser fra den tomme Grav!
Glæd dig nu, hver Sjæl, som græder!
Glæd dig, Himmel, Jord og Hav!
Bryd i store Lovsang ud!
Frelste Verden, priis din Gud!
Priis din Frelser og Forsoner!
Engle-Røst fra Graven toner!