Grundtvig, N. F. S. Hellig-Aand! med Velbehag

No. 358 . *)

Hellig-Aand! med Velbehag
Lad i Kraft nu træde,
Som den store Pindse-Dag,
Løftet, os til Glæde,
At i Aanden med sit Ord
Være vil vor Drot paa Jord,
Aabenbare Guddoms-Kræfter,
Virke Helte-Daad derefter!

Som sig efter Veir og Vind
Rette Bølger svale,
Efter Driften din vort Sind
Stige lad og dale!
Tændte af din Lue mild,
Lad os tale Sandt med Ild!
Giv de Gamle med de Unge
Barne-Tro og Viismands-Tunge!

Himmel-Barnlighedens Aand,
Som Du selv Dig kalder!
Dan vort Hjerte i din Haand
Til hver Livets Alder!
Kiendes lad paa Herrens Folk:
Sandheds Aand er Christi Tolk,
Lysets Aand, som aabenbarer,
Og fra Glands til Glands forklarer!