Grundtvig, N. F. S. Hellig-Aand! vor Sorg Du slukke

No. 357. *)

Hellig-Aand! vor Sorg Du slukke!
Al vor Dunkelhed giør klar!
Livets Kilde Du oplukke!
Davids-Nøgelen Du har.
Giv os, Trøster i al Nød,
Lys for Mørke, Liv for Død!

Du, den nye Verdens Skaber!
Viis i os hvad Du formaaer!
Kæmp, saa Verdens Fyrste taber!
Kæmp, saa Christi Kirke staaer!
Fyld Guds Huus med Himmel-Lyst!
Byg dit Tempel i vort Bryst!

*