Grundtvig, N. F. S. O lad din Aand nu med os være

No. 369 . ***)

O lad din Aand nu med os være,
Vor Jesus Christus, Herre sød,
Saa Børnene, vi til Dig bære,
Maae døbes til din Seier-Død!

* * * 633

Vi efter Dig dem her opkalde,
O lad dem i dit Navn opstaae!
Om end de snuble, ei de falde,
Men fare fort og Maalet naae!

Er Løbet langt, lad dem ei mattes!
Graahærdet Tjener kom ihu!
Er Løbet kort, lad ei dem fattes
En Plads, hvor hjemme Selv er Du!

O skriv dit Navn i deres Hjerte,
Og deres i din høire Haand,
Saa de med Dig har Fryd og Smerte
Tilfælles i den Hellig-Aand!

For Vuggen lyde Engle-Toner,
Lad dem ei døe paa Gravens Bredd:
Alt som Du korser, saa Du kroner,
I Skygge-Dalen Du gaaer med!