Grundtvig, N. F. S. Din Aand, o Gud! har ført dit Ord

No. 69 . *)

Din Aand, o Gud! har ført dit Ord,
Din Finger rørt vort Hjerte,
Opløftet Sjæl og Sind fra Jord,
Neddulmet Sorg og Smerte,
Paamindt os om vor Tro og Daab,
Bestyrket os i Livets Haab,
Og Lyst til Himmerige!

Lad dette Ord ret kiendelig
Paa os velsignet være!

* 166

Vor Lov og Tak lad tækkes dig!
Og hør hvad vi begiære:
I Jesu Navn og Jesu Tro ,
Vi bede at dit Ord maa boe
Hos os til Verdens Ende!