Grundtvig, N. F. S. Tie, alt Kiød, for Aasyn Hans

No. 216. *)

Tie, alt Kiød, for Aasyn Hans,
Som paa Korset blegner!
Solen mistet har sin Glands,
For Hans Hoved segner,
Jorden bæver, Dødelige!
Jordisk Lyst fra Hjertet vige
Her for Himmelsk Ære-Frygt!

Kongers Konge, Drotters Drot,
Selv er Offer-Lammet,
Giæstebudet, evig godt,
Er idag berammet,
Thi Hans Kiød er Siæle-Føde,
Og Hans Blod er Liv af Døde,
Herrens Bord er Himmerig!

Hvor til Altret under Krands
Det Guds Lam mon fare,
Foran gaaer, med Sky om Glands,
Himlens Engle-Skare,
Cherubim med Øine blide,
Seraphim med Vinger hvide,
Dæmpet, dybt Halleluja!

Øine lukke ved det Syn
Soel og Seraphimer,
Tør ei see paa Vredens Lyn,
I de mørke Timer;
Giøre saa og frelste Sjæle,

* 440

Øine lukke, troe og knæle,
Sukke dybt Halleluja!

Viisdom blev forvendt paa Jord,
Fandt Guds Viisdom ringe,
Derfor nu Guds Naades Ord
Maa som Daarskab klinge;
Hvo ei Himmerig vil savne,
Gud maa i Hans Daarskab favne,
Sukke dybt Halleluja!