Grundtvig, N. F. S. Det kimer nu til Jule-Fest

No. 193 . *)

Det kimer nu til Jule-Fest,
Det kimer for den høie Giæst,
Som steg til lave Hytter ned,
Med Nyaars-Gaver: Fryd og Fred!

* 396

O, kommer med til Davids By,
Hvor Engle kvæde høit i Sky!
O følger med paa Marken ud,
Hvor Hyrder høre Nyt fra Gud!

See hist i Lysets Klædebon
Blandt Hytte-Børn en Himmel-Aand!
Hør Paradisets Nattergal
Slaae Jubel-Slag i Graadens Dal!

Hvor Rachel græd for sine Smaa,
Det klinger nu, som Orgler gaae:
Vær glad i Gud og græd ei saa!
De Døde skal igien opstaae!

Hvor David gik i Ungdoms Aar
Som salvet Drot og vogted Faar,
Der aabenbares Hyrder nu
Hvad Aanden David skiød i Hu!

Ved Natte-Tid i Hyrde-Lag
Forkynde Engle Herrens Dag;
Hør efter, hør, og føl i Bryst,
Nu Støvet skal faae Engle-Røst!

O, hør den store Glædes Tolk,
Som vederfares skal Guds Folk:
I Bethlehem, i Davids By,
Giør Naade-Solen Morgen-Gry!

I Bethlehem er Christus fød,
Vor Frelser-Mand fra Synd og Død!
Nu kom den store Løvsals-Fest,
Nu blev Jehovah Hyttens Giæst!

397

I Klude svøbt, i Krybbe lagt,
Er Han, som giver Lys til Dragt!
O, ton fra Himmel, ton fra Jord
Halleluja i fulde Chor!

Her prises af Ufaldnes Chor
Guds Naade mod den faldne Jord;
Den Synder, som vil tie her,
Er Naaden ei men Dommen værd!

O, vær velkommen, ædle Giæst!
Fra Himlen høit Du kommen est!
Giv Selv min Tak en værdig Tolk,
Du Naade-Soel for Gravens Folk!

O Rigmands Søn af Evighed!
Hvor komst Du fattig dog herned,
For mig utro, giældbundne Svend
At giøre hovedrig igien!

Al Verden, nok saa vid og lang,
Til Vugge var jo Dig for trang,
For ringe, om med Guld tilredt,
Og perlestukket, silkebredt!

Men for af Smaat at giøre Stort,
Af Stort Du her saa Lidt har gjort,
I Krybbe lagt, i Klude svøbt,
En Himmel-Seng Du mig har kiøbt!

Velan, min Sjæl, saa vær nu glad,
Og hold din Jul i Davids Stad!
Ja, priis din Gud i allen Stund
Med liflig Sang af Hjertens Grund!

398

O, fryd dig, Mark, syng høit du Skov!
I Muldet gaaer nu Herrens Plov,
Og selv Han lægger Sæd i Jord
Til Himmel-Brød paa Alter-Bord!

Ja, sjunge hver, som stamme kan:
Nu tændtes Lys i Skyggers Land,
Og ret som Midnats-Hanen goel,
Blev Jakobs Stjerne til en Soel!

Nu kom Han, Patriarkers Haab,
Med Nyaars-Vers og Himmel-Daab,
Og Barnet tyder nu i Vang
Hvad David dunkelt saae og sang!

Kom Jesus! vær vor Hytte-Giæst!
Hold selv i os din Jule-Fest!
Da skal med Davids Harpe-Klang
Dig takke høit vor Nyaars-Sang!