Grundtvig, N. F. S. Lad vaie høit vort Konge-Flag

No. 228. *)

Lad vaie høit vort Konge-Flag!
Lad flyve Korsets Banner!
Til Helte-Død paa Seirens Dag
Det sine Kæmper danner!

Paamind os kun, vort Seiers-Tegn,
Om Herrens Død og Pine!
Thi under hver en Himmel-Egn
Derved Han frelste Sine!

Afbild os kun det Korsets Træ,
Hvorpaa vor Frelser hængde!
Derunder kun det Ly og Læ
Vi fandt, hvortil vi trængde!

Paa Dødens Hovedpande-Fjeld,
Alt med Hans Hænder rene,
Vor Haand-Skrift for en bundløs Gield
Blev naglet til dets Grene!

Og da med Vand udrandt Hans Blod,
Af giennemboret Side,
Det Væld udsprang af Træets Rod,
Hvori vi tvættes hvide!

Korsfæstelsen af Synd og Død
Er Helte-Daad til Livet,
Til Trøst og Haab i al vor Nød
Er Tro derpaa os givet!

Saa vai da høit, vort Konge-Flag!
Spred Vinge, Korsets Banner!

* 451

Til Helte-Død paa Seirens Dag
Du dine Kæmper danner!