Grundtvig, N. F. S. Lov og Tak og evig Ære

No. 318 . *)

Lov og Tak og evig Ære
Skee Dig, Guds eenbaarne Søn,
Som en Tjener vilde være
For det arme Adams Kiøn!
Søde Jesus, lær Du mig
Tro igien at tjene Dig!
Lad mig i dit Fod-Spor træde,
Indgaae til min Herres Glæde!

Lad mig aldrig Dig forsage,
Om end Kors og Kummer mig
Maa i denne Verden plage,
Men ret hjertens inderlig
Elske Dig indtil min Død,
Og forsøde al min Nød
Med dit Navn og med din Naade,
Daglig Trøst og evig Baade!

Tak for Julens Barne-Glæde!
Tak for Livets Guddoms-Ord!
Tak for Daabens Himmel-Væde!
Tak for Mad ved Naadens Bord!

* 581

Tak for Dødens bittre Vee!
Tak for din Opstandelse!
Tak for, hvor Du nu er inde,
Jeg i Himlen Dig skal finde!