Grundtvig, N. F. S. Bøi dig for din Konge, Sjæl

No. 195. *)

Bøi dig for din Konge, Sjæl!
Verdens Konger! bøier eder!
Stolte Magt og Høihed! knæl!
Thronen for Guds Søn bereder!

* 403

See, i Aanders store Land
Konge-Spiret fører Han;
Mørkets Magter for Ham vige,
Hans er Salighedens Rige!

Over de Gienløstes Land
Han paa Naadens Stol er Dommer!
Evig lovet være Han!
I Gud-Faders Navn Han kommer!
Sjung, hver Sjæl, med Tak og Bøn:
Hosianna, Davids Søn!
Sjung, mens alle Knæ sig bøie,
Hosianna i det Høie!