Grundtvig, N. F. S. Søndag-Morgen fra de Døde

No. 133 .

Søndag-Morgen fra de Døde
Jesus seierrig opstod!
304 Hver en Søndags Morgen-Røde
Bringer nu for Døden Bod,
Kalder underfuld tilbage
Alle Herrens Leve-Dage!

Tusindtunget Herrens Tale
Da gienfødes vidt om Land:
Vaagn nu op af Søvn og Dvale
Øre hvert, som høre kan!
Stander, Sjæle, op af Døde!
Hilser Paaske-Morgenrøde!

Hver en Søndag Døden gyser,
Mørket skælver under Jord,
For med Glands da Christus lyser ,
Kæmpe-Røst har Livets Ord,
Seiersalig de bekrige
Dødens Drot og Mørkets Rige!