Grundtvig, N. F. S. Jesus Christ! Du gav mig Livet

No. 99 . **)

Jesus Christ! Du gav mig Livet,
Dødens Magt Du overvandt!
Ved dit Bord Du mig har givet
Salighedens visse Pant;
Styrk mig nu i Bøn og Tro,
Saa med Fryd og Sjæle-Ro
Kiærlig jeg din Ære fremmer,
Over Dig al Verden glemmer!