Grundtvig, N. F. S. Forudsigelsen

No. 150. * *)

Forudsigelsen
Christ! af dit Komme til Verdens Øe,
Kiøds-Paatagelsen,
Fødselen din af den hellige Mø,
Fødselen din, som er Altings Begyndelse,
Fødsel til vor Igienfødelse:
Spaadommen ved Esaias
Om vor Messias,
Det var den Hellig-Aands Røst!

* * 333

Jødefolks-Stjernen
Hellig-Trekongerne kiendte grandt,
Pillegrims-Staven
Standsed da ei, før de Frelseren fandt!
Østerlands Vise saa saare da ilede,
Ikke de sov eller hvilede,
Før de for Ham fra det Høie
Kunde sig bøie,
Saae Ham i Bethlehem fodt!

Hele Skabningen
Synge da med os vor Aften-Sang,
Jule-Meldelsen,
Barnet til Priis, som er Solens Opgang!
Gaadefuld Han, af en Jomfru oprindende,
Født af sin Fader før Stjernerne,
Kommer nu til os i Kiødet,
Vugget i Skiødet!
Synger Guds Miskundheds Priis!