Grundtvig, N. F. S. Nu kom det rette Paaske-Lam

No. 264. *)

Nu kom det rette Paaske-Lam,
Hvis Been ei maatte brydes,
Og ihvor grumt de slagted Ham,
Vi ved Hans Død dog frydes,
Thi nu vort Hjertes Kammer-Dør,
For Morder-Englen aaben før,
Guds Lam med sit Blod forseigled!
Halleluja!

I Sandhed Mad er Lammets Kiød,
Til evigt Liv og Glæde,
Naar vi med ret usyret Brød
I Kiærlighed det æde;
Thi fei den gamle Surdei ud,
Bag Paaske-Brød, du Christi Brud!
Syng evig til Lammets Ære:
Halleluja!