Grundtvig, N. F. S. Vor Frelser! ved dit Naade-Bord

No. 370 . *)

Vor Frelser! ved dit Naade-Bord
Hver christen Sjæl sig fryde,
Og lad vort Bæger paa dit Ord
Af Glæde overflyde!

Du Fremmede fra Øst og Vest,
Fra Syd og Nord indbyde,
Og lad enhver ynkværdig Giæst
Hvad evig mætter nyde!

Opliv hvad nu er Døden nær,
Dit Kirke-Folk det gamle!
Lad af dit Blod til Herre-Færd
Paany os Kræfter samle!

* 634

Ja, lad sig i vor Svaghed tee
Din Kraft, din Fred og Glæde,
Og lad paa os al Verden see,
At Selv Du er tilstæde!