Grundtvig, N. F. S. Et lidet Barn saa lystelig

No. 165 . *)

Et lidet Barn saa lystelig
Er født for os paa Jorden,
Af Moder-Mø saa yndelig,
Han er vor Frelser vorden!
Var ei den Søn af Jomfru reen,
Vi gik forloren, hver og Een,
Paa Ham alt Haab vi grunde!
O søde Herre Jesu Christ!
Du, som er Gud og Mand forvist!
O fri os fra den Onde!