Grundtvig, N. F. S. Alle Christne sig fryde nu

No. 171 . *)

Alle Christne sig fryde nu,
Og glædes denne Tid,
For Gud-Faders eenbaarne Søn
Til os er kommet hid!
Glæde og Fred
Kom herned,
Med din Søn,
Jomfru skiøn!
Os til Fromme
Ham lod komme
Gud i Himlen,
Mens vi sov!
Gud skee Lov!