Grundtvig, N. F. S. Hvad skal den unyttige Tjener med Pundet

No. 341 . **)

Hvad skal den unyttige Tjener med Pundet!
Tag bort hvad han skiønner ei paa,
Og kaster, I Engle, den Usling bagbundet

* * 606

Histud i den bælgmørke Vraa!
O hør det, min Sjæl, og bliv bange!
O skjul ei din Tro paa det himmelske Ord!
Forkynd det med glade Lov-Sange,
At Herren er underfuld stor,
Saa Naaden kan groe baade ude og inde,
Saa Herren kan Offer paa Læberne finde,
Saa du til din Herres den evige Glæde
Kan salig indtræde!