Grundtvig, N. F. S. Den bittre Død Dig trængde

No. 271 . *)

Den bittre Død Dig trængde,
Vor Herre Jesus Christ!
Da Du paa Korset hængde,
Al Pine havde frist;

Nu sidder hos din Fader
Du høit i Himmel-Chor,
Og Synderne forlader
Paa denne usle Jord!

O, lad din Aand forbinde
Vor Sjæl med Himmerig!
Lad føle Mand og Kvinde:
Gud har forbarmet Sig!