Grundtvig, N. F. S. Herlige Ting er talt om dig

No. 361. *)

Herlige Ting er talt om dig,
Zions Stad i Guds Vingers Skygge!
Herren, som ei fortaler Sig,
Sagde: her vil Jeg boe og bygge.
Grundvold din har Sandheds Dyd,
Ringmur din er Fred og Fryd!

Levende Vand i Strømme gaaer
Til hver Hytte fra Livets Kilde,
Kongeligt er hver Indfødts Kaar,
Sjæle-Glæde er dagligt Gilde;
Herren har fuldgod en Skik,
Skiænker evig Lædske-Drik!

Har vi kun vundet Borgerskab,
Zion, indenfor dine Volde,
Os er al Verden intet Tab,
Prægtig kan vi dens Spot udholde,
Ægte Guld og evigt Ry
Findes kun i Herrens By!