Grundtvig, N. F. S. O, kiæreste Siæl, op at vaage

No. 290 . *)

O, kiæreste Siæl, op at vaage!
Thi Dødens og Helvedes Taage
Ved Solens Opgang er forsvundet,
Og Seiren for evig er vundet!

Bort, Synder og Laster og Lyder!
Fremskinner, I hellige Dyder!
Sig Jesus i Dødninge-Have
Lod med vore Synder begrave!

Et Offer-Lam for os er blevet
Til Slagter-Bænk ynkelig drevet,
Vor Christus, vor Glæde og Ære,
Han vilde vort Paaske-Lam være!

Hver rense sin Surdei af Hjerte!
Kun kort er den tidlige Smerte,
Og sødt er hvad Herren behager,
Det kaldes usyrede Kager!

* 537

Med dem skal da kække og bolde
Vi Paaske-Fest gladelig holde,
Med Psalme og aandelig Vise
Vort Paaske-Lam ære og prise!

Ja, Reenhed vort Hjerte skal smykke,
Sig Sandhed i Sjælen aftrykke,
Da Spot kan med Døden vi drive,
For vi er med Jesus ilive!