Grundtvig, N. F. S. Navnet over alle Navne

No. 251. *)

Navnet over alle Navne,
Jesus, baade Gud og Mand!
Før mig, til i Dig at havne,
Over Verdens vilde Strand!

Hvor Du throner i det Høie,
Fader-Smilet er dit Værk,
Og hvor lavt vi Knæ mon bøie,
Kun din Aand giør fri og stærk!

Til som En af os vi skue
Himlens Gud i jordisk Dragt,
For den Hellige vi grue,
Dommeren, som har al Magt!

Men som Knop paa Kvist udspringer,
Saa vor Fred, vort Haab og Held,

* 482

Naar det i vort Hjerte klinger:
Gud med os , Immanuel!

Lad kun derfor Jøder fnyse!
Lad kun Græker drive Spot!
Ei fra Jesus de os kyse,
Korsets Ord giør Alting godt!