Grundtvig, N. F. S. Lovet være Du, Jesus Christ

No. 161. *)

Lovet være Du, Jesus Christ ,
At Du Menneske vorden est
Født af en Jomfru reen og skiær,
Gladelig hilst af Himlens Hær,
O, Gud skee Lov!

Du, Gud-Faders eenbaarne Søn,
Mand i Lys men dog Gud i Løn,
Underlig skjult af Kiød og Blod,
Kom paa vor Brøst at raade Bod!
O, Gud skee Lov!

Verden gaaer i dit Lede-Baand,
Dig dog svøber en Jomfru-Haand!
Du, som har skabt og styrer Alt,
Blev dog paa Jord Barnlille kaldt!
O, Gud skee Lov!

Himlens Lys kom til Jord i Dig,
Alt i Samme forandrer sig,
Nu vi kan selv ved Midnats-Tid
Kiende som Børn vor Fader blid!
O, Gud skee Lov!

Konning er Du af Arten bedst,
Blev paa Jord dog en fremmed Giæst,
Fører os hjem fra Graadens Dal,
Op til din lyse Konge-Sal!
O, Gud skee Lov!

Fattig kom Du til Jorden ned,
Os at trøste i Usselhed,
Fattig Du gjorde Dig med Flid,

* 352

Rige blev vi til evig Tid!
O, Gud skee Lov!