Grundtvig, N. F. S. Drag, Jesus, mig

No. 319 . *)

Drag, Jesus, mig
Op efter Dig,
Alt som Du seer min Længsel
Stige efter at undflye
Verdens Lyst og Trængsel!

Drag, Jesus, mig
Op efter Dig,
Fra Verdens Myre-Tue!
Lad mit Øie aldrig meer
Til dens Glimmer skue!

Drag, Jesus, mig
Op efter Dig
Til Himlens faste Bolig!
Verden er for dine Smaa
Vildsom og urolig.

Drag, Jesus, mig
Op efter Dig,
Med Zions Brude-Skare!
Aldrig meer til Skygge-Dal
Jeg med Sorg nedfare!

Drag, Jesus, mig
Op efter Dig,
Alt som Du saaes opfare!
Disse mine Øine see,
Støv Du kan forklare!

*