Grundtvig, N. F. S. Himlene, Talsmand! fortælle din Ære

No. 331 . *)

Himlene, Talsmand! fortælle din Ære,
Og den udstrakte Befæstning din Magt,
Dagene alle den Tidende bære:
Nætter din Viisdom for Lyset har bragt!
Evige Trøster! o viig ikke fra,
Hvor Sangen Dig bringer Halleluja!

Sandhedens Udtryk i Skrift og i Tale
Giver Du Stemme og laaner Du Røst,
Over al Verden i Hytter og Sale
Ordet blev hørt med den evige Trøst!
Evige Trøster! o viig ikke fra,
Hvor Sangen dig bringer Halleluja!

Hellig-Aand! Du, som med glødende Tunger,
Folkene deler og samler paany,
Væk Du og stil alle Sjælenes Hunger,
Som strømme hid ved dit herlige Ry!
Evige Trøster! o viig ikke fra,
Hvor Sangen Dig bringer Halleluja!

Menneske-Fiskere kaldes Saamange,
Faa dog paa Dybet kan drage en Dræt,
Lær vore Præster med Livet at fange
Folke-Havs Fiske, opdrage dem ret!
Evige Trøster! o viig ikke fra,
Hvor Sangen Dig bringer Halleluja!

Hellig-Aand! Du med guddommelig Evne
Giør hvad Du vil, og din Vilje er god,
Leed til det Høie Du os paa det Jævne,
Nyskab vort Hjerte og ophold vort Mod!
Evige Trøster! o viig ikke fra,
Hvor Sangen Dig bringer Halleluja!

* 597

Herligheds-Kraften! fra Jorderigs Ender
Sanker, som Skyer, Du Folk til Guds Stad,
Lad, medens Evigheds-Nyet sig tænder,
Rolige, klare, dem skille sig ad!
Evige Trøster! o viig ikke fra,
Hvor Sangen Dig bringer Halleluja!