Grundtvig, N. F. S. Kiender du Bordet

No. 95 .

Kiender du Bordet,
Hvor Man af Ordet
Æder og drikker for evig sig mæt;
Lad paa »det Sande«
Falskheden strande!
Sandhed har altid guddommelig Ret!

Brødet , Man bryder,
Altid betyder
Sjælenes Føde: det himmelske Brød;
Af alle Bægte
Himmel-Brød ægte
Er dog kun Ordet , som end bliver Kiød!

Skjuler ei Skalken!
Saligheds-Kalken
Vinen betyder saa vide om Land,
Er det dog ikke,
235 Uden vi drikke
Blod af det Ord , som er Vin-Stokken sand!

At os for Taaber
Verden udraaber,
Er i sin Orden, som Verden og vi,
Men lod vi bare
Sandheden fare,
Sandhed blev Raabet , thi den foer deri!