Grundtvig, N. F. S. Søde Jesus! vi er her

No. 126. *)

Søde Jesus! vi er her,
Af din Mund dit Ord at høre,
Forbereed Du og omskiær
Selv vort Hjerte og vort Øre,
Saa os falde maa paa Sinde
Hvert dit Ord og Bifald vinde!

Vor Forstand i Mørkets Baand
Aldrig kan Guds Sandhed kiende,
Uden din den gode Aand
Vil for os sit Lys antænde,
Sjæl kun lyder Dig og ligner,
Som Du selv dit Ord velsigner.

O Du Herlighedens Glands!
Skin da i vort Hjerte-Kammer!
Lad fordunkles Kiødets Sands,
Medens Aandens høit opflammer!
Bøn og Sang lad liflig klinge!
Fugle-Neb dem giv og Vinge!