Grundtvig, N. F. S. Kommer Sjæle, dyrekiøbte

No. 244 . *)

Kommer Sjæle, dyrekiøbte,
Og til meer end Engle døbte,
Sydskende til Davids Søn!
Lad os med Guds Engle-Skare
Og med Ham til Himmels fare,
See den Frommes store Løn!

Hører I de Toner søde,
Stigende som Liv af Døde,
Himmel-Hærens Velkomst-Sang
Til den ædle Straale-Skytte,
Som med Seier, Priis og Bytte,
Kom fra Hel og Blomster-Vang!

Trindt det lyder Ham i Møde:
Vær velkommen fra de Døde,
Alle Djævles Skræk og Gru!
Over dem gaae Flamme-Bølger,
Folket igienløst Dig følger,
Før fortabt, men fundet nu!

Kæmper, I, som Borgen værne,
Borgen over Sky og Stjerne,
Aabner brat den høie Port!
Seierrig fra Dybet kommer
Verdens Skaber, Verdens Dommer,
Navnet Hans er evig stort!

* 475

Møder Ham med gyldne Kroner,
Ham og mange Millioner,
Dyrekiøbte med Hans Blod,
Stigende fra Jammer-Dale
Nu med Ham til Fryde-Sale!
Takker Ham, for Han er god!

Mellem Engle Mænd nu tælles,
Har med Herren All tilfælles:
Aand og Støv og Liv og Blod,
Troen, Haabet, Kiærligheden,
Lyset, Glandsen, Glæden, Freden,
Livets Træ og Livets Flod!

Vælge kan igien og vrage
Jordens Slægter, alle Dage,
Vælge mellem Liv og Død,
Dagens Lys og Nattens Mørke,
Paradis og vilde Ørke,
Helved hedt og Himmel sød!

Ære være Frelser-Manden,
Med et Navn, som ingen Anden,
Løseren af Dødens Baand!
Lov og Tak og evig Ære
I Tre-Enigheden være
Fader, Søn og Hellig-Aand!