Grundtvig, N. F. S. Klapper i Haand, alle Folke-Færd

No. 225. **)

Klapper i Haand, alle Folke-Færd!
Synger med Fryd, baade fjern og nær:
Himmelfaren er Menneske-Sønnen!
Kongernes Konge og Drotters Drot
Jesus nu hedder i Himlens Slot,
Himmelfaren er Menneske-Sønnen!

* * 448

Gud i det Høie opfoer med Fryd,
Herren opfoer med Basuners Lyd!
Himmelfaren er Menneske-Sønnen!
Kalder nu Jesus al Jordens Gud!
Lover og priser vor Drot saa prud!
Himmelfaren er Menneske-Sønnen!