Grundtvig, N. F. S. Nazareth og Bethlehem

No. 201 .

Nazareth og Bethlehem!
Jesu Vugge, Christi Hjem!
Bethlehem og Nazareth!
Foster-By og Føde-Plet
For vor Drot fra Himmel-Sale,
413 Naadens Soel i Duggens Dale!
Har af eder og af den
Vi kun Skyggerne igien?

Er det Tyrke-Rygte sandt,
At med Tiden I forsvandt!
Kalde derfor allerbedst
Julen vi en Barne-Fest,
For det er kun Hjerner spæde
Blændværk skuffer, Skygger glæde,
Til Forstanden slaaer en Streg
Over Barnets Jule-Leg?

Nei, det er ei Hjerne-Spind,
Fabel Børn at bilde ind,
At end under Hirnmel-Blaa
Sjunge Jule-Engle smaa,
At end her i Duggens Dale
Falder Lys fra Himmel-Sale,
At end paa vor usle Jord
Findes lagt i Svøb Guds Ord!

Hvergang, ved vort Jule-Bud,
Hjertet hører Nyt fra Gud,
Da indtræder Gabriel ,
Med sit himmelske Hilsæl!
Aandens Kraft dig overskygge!
Fød en Søn med Konge-Lykke!
Kald ham Jesus , faur og fiin,
Sønnen Guds og Sønnen din!

Hvergang Hjertet jubler ved
Lysningen af »Herrens Fred,«
Hører det fra Engle-Chor:
Gud til Ære, Fred paa Jord!
Finder da, om før ei fundet,
414 Frelseren med Svøb omvundet,
Finder »Herlighedens Haab«
Født og svøbt i Tro og Daab!

Nazareth og Bethlehem,
Jesu Vugge, Christi Hjem,
Moder Hans og Engle-Chor,
Følge Troen og Guds Ord!
Med Hans Aand og i Hans Kirke,
Som de nyde, saa de virke
Jule-Glæde, Hjerte-Fred,
Himmel-Haab og Salighed!

Saa det sandes, som det lød
Fra din Læbe, Herre sød!
Thi, med Hænder vidtudstrakt,
Sanddru, kiærlig har du sagt:
I dem Alle er min Moder ,
Er min Syster og min Broder ,
I dem Alle, som paa Jord
Høre, elske Faders Ord!