Grundtvig, N. F. S. Ruller, Engle, Stenen bort

No. 252. *)

Ruller, Engle, Stenen bort!
Død i Slaget kom tilkort:
Han, som dødbleg var i Gaar
Morgenrød i Dag opstaaer!

Frelst er nu den faldne Jord!
Jubler, alle Engle-Chor!
Svar, istem, gienlyd deraf,
Jordens Bold og Verdens Hav!

See, Han stiger op af Muld,
Reen og klar, som prøvet Guld!
Engle-Skarer, fjern og nær,
Sjunge om Hans Herre-Færd!

Over Solens Kreds opfløi
Ære-Porten vid og høi,
Ag nu ind paa Rosen-Sky,
Guddoms-Helt, i Gammens-By!

Med Guld-Harperne i Hald,
Engle-Tunger, uden Tal,
Tone ud med evig Klang
For Dig Livets Seier-Sang!

*