Grundtvig, N. F. S. Op, Sjæl, bryd Søvnen af

No. 288 . *)

Op, Sjæl, bryd Søvnen af,
Og see til Jesu Grav,
Hvor Han fra Himmel-Sale
Nedsank i Dødens Dvale,
Men staaer dog op med Ære!
Hans Navn velsignet være!

* 533

Bort, du beseigled Steen,
Som gienner Jesu Been!
Du kanst Ham ei indlukke,
Guds Søn ei saa vil bukke,
At springe til Hans Ære
Guds Engel dig skal lære!

Hver Hjerte-Steen og Stød
Skal nu ved Jesu Død
Og Livets Seier vige,
Thi Død og Satans Rige
Er ødelagt med Ære,
Guds Navn velsignet være!

O, prægtig Morgen-Glands,
Som overgaaer al Sands!
Guds Søn, vor Soel, er oppe,
Og giennem Dødens Troppe
Har kæmpet sig med Ære,
Hans Navn velsignet være!

O salig Paaske-Dag!
Nu vi har vundet Sag!
Lang-Fredags bittre Minde
Maa nu saa sødt hensvinde,
Thi Jesus vandt med Ære,
Hans Navn velsignet være!

Trods dig, du Dødens Brodd,
Nu har du mist din Odd!
Trods, alle Romer-Vagter!
Trods, alle Mørkets Magter!
I tabde med Vanære,
Guds Navn velsignet være!

Ei frygter jeg nu Død,
Ei Gravens kolde Skiød,
534 Mit Støv vil Jesus vække,
Og herlig overdække
Med Himmel-Glands og Ære,
Hans Navn velsignet være!

Op, kiære Sjæl, stig op
Til Himlens Stjerne-Top,
Triumph og Lov at sjunge,
Med Hjerte, Mund og Tunge!
Dig, Jesus! Dig skee Ære!
Dit Navn velsignet være!