Grundtvig, N. F. S. Aand over Aander! kom ned i'ra del Hoie

No. 388 . *)

Aand over Aander! kom ned i'ra del Hoie,
Evig med Fader og Sønnen vor Gud!

* 654

Kom, vore Hjerter tilsammen at føie,
Kom at berede den himmelske Brud:
Kalde, forsamle og Jesus forklare,
Bygge Guds Kirke, oplyse Hans Folk!
O lad vort Hjerte din Almagt erfare,
Sandhedens Vidne og Kiærligheds Tolk!