Grundtvig, N. F. S. Det er fuldbragt, til Himmels foer

No. 323. *)

Det er fuldbragt, til Himmels foer
Min Frelser og Forsoner,

* 586

Der over alle Engle-Chor
I Herlighed Han throner!
O syng med dem, forløste Aand:
Han sidder ved Guds høire Haand,
Tilbedt af Himlens Hære!
Al Verden er Ham underlagt,
Ham være Priis, som Han har Magt,
Taksigelse og Ære!