Grundtvig, N. F. S. Den første Dag paa Jord

No. 135 .

Den første Dag paa Jord
Hver Søndag er tilstæde!
Det første Herrens Ord:
Bliv Lys! til Gavn og Glæde,
Opfyldes end hver Gang,
I Prædiken og Sang,
Paa Aande-Drættets Vinger,
Et Ord for Dagen bringer,
Fra dybe Dunkelhed,
Hvad før kun Aanden veed!

306

Gud-Faders Hjerte-Lag,
Som Aanden kun randsager,
Paa hver en Herrens Dag
Af Ordet Lys modtager,
Hvor høit det raabes ud:
Miskundelig er Gud,
Sin Søn Han os har givet,
I Sønnen Guddoms-Livet,
Saa vi, trods Synd og Død,
Skal finde Hvilen sød!

Støv-Hjertets Løndom stor,
Dets Nød i Mørkets Fængsel,
Guds dybe Finger-Spor,
Dets underlige Længsel,
Dets Tro og Lue-Daab,
Dets igienfødte Haab,
Dets Smeltning ved Guds Naade,
Med hele Livets Gaade,
Det kommer for en Dag,
I lydt Mund-Harpeslag!