Grundtvig, N. F. S. Gylden-Aaret! hør, det runger

No. 363. *)

Gylden-Aaret! hør, det runger,
Høit som mange Tordners Brag!
Gylden-Aaret! hør, det sjunger,
Som mod Klippen Bølge-Slag!
Folke-Kredsen, Stjerne-Vrimlen,
Verdens-Havet, Jorden, Himlen,
Synge Chor: Halleluja!
Christi Kors! Halleluja!

Korsets Banner! see, det funkler
Liljehvidt i Rosen-Sky!
Kroner alle det fordunkler
Med sin Straale-Krands paany!
Ordet lød, sig Bjerget bøied,
Ordet lød, sig Dal ophøied,
Sangen toner trindt om Land:
Jesus Christus , Gud og Mand!

Jesus Christus , Sønnen, Ordet,
Verdens-Lyset, Livets Soel,
Himlet er Han, som var jordet,
Holder Dom paa Naadens Stol!
Himle skal som Bøger lukkes,
Blus for Ham dog aldrig slukkes,
Folke-Ven er evig Han,
Jesus , Dødens Bane-Mand!

*