Grundtvig, N. F. S. Halleluja for Lysets Drot

No. 254. **)

Halleluja for Lysets Drot!
Hans Kæmpe-Værk er stort:
Han giæsted Dødning-Kongens Slot,
Og sprængde Helveds Port!

I Mørket skinned Livets Soel,
Og Frelseren opstod,
Da styrted Dødens Konge-Stol,
Da faldt Tyrannens Mod!

* * 484

Med Helte-Fryd, i Straale-Skrud,
Med Arr af lægte Saar,
Da stævned Seier-Herren prud
Op til sin Faders Gaard!

Der høit ophøiet throner Han,
Vor Frelser og vor Gud,
Velsignelserne trindt om Land
Rundhaandet strøer Han ud!

I Støvets Børn med Bane-Saar!
Lovsynger Livets Drot!
Hans Gave er et Gylden-Aar,
Livsaligt, evig godt!

I Lysets Aander, Engle-Chor!
Lovsynger »Gud med os,«
Som reiste op den faldne Jord,
Al Mørkheds Magt til Trods!